ESGLÉSIES I ERMITES: Santa Magdalena del MontSantuari del municipi de la Vall d'en Bas situat a la vessant nord-oriental del Puigsacalm, a sobre del Santuari de les Olletes.

L'any 1910, el Sr. Cèsar August Torras, en el seu llibre Pirineu Català - Comarca d'Olot, en la seva pàgina núm. 203 diu:
"Aquesta ermita o capelleta fou restaurada en 1756, segons indica una inscripció que's troba en un dels seus costats. De l'antiga obra romànica sols se'n pot veure la volta de canó que cobreix el temple, el senzill absis rodó y una finestra sagetera.
Havia existit antigament en lo que es avuy santuari un priorat dels canonges regulars de Besalú, constant ja sa existencia en l'any 998. Estava baix l'advocació de Sant Corneli y de Santa Magdalena. El puig alterós y espadat que s'alça damunt del Santuari es conegut avuy encara ab el nom de puig de Cornelis. 
La primitiva iglesia sembla haver estat edificada en la Plana Mitjana, a un quart de distancia de l'actual, aont se noten encara restes d'antigues construccions. 
En el seus primers temps havia estat el priorat sots la protecció dels comtes de Besalú, y posteriorment dels vescomtes d'en Bas. Tenien establerta'ls monjos una estació de cria de bestiar y una conreria. Fou instuit el priorat en el segle XII. A mitjans del segle XVI fou tancat y abandonat el cenobi, baixant-se a l'iglesia de Sant Privat les imatges y objectes de culte.
Se celebren festa y aplech gros el diumenge següent a la diada de l Santa (22 de juliol), quan aquesta s'escau en dia feiner."

Respecta a l'entorn, únic i privilegiat, Torras l'explica així:
"El santuari 's troba situat en un replà avançat del macís penyalós y alçat lleugerament enfora. S'aixeca damunt seu, som grossa quilla d'un navili, l'alterós puig de Cornelis, vehí y parió del puig dels Llops y del Puigsacalm. Està vorejat de fortes timbes y té molt properes les grandioses penyes estimbades y isolades, de forma ben caracteristica, conegudes pel nom de les Agudes o Agulles, o bé pel de les Roques de Santa Magdalena. Se frueix d'un dilatat panorama."

En l'actualitat té un refugi annex. Al costat del Santuari, hi trobarem un corral ben antic amb alguns arcs de mig punt.

Terme Municipal:
La Vall d'en Bas

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 450325
Y: 4664767

Altitud:
1.268 metres

enllaç a: el banderí com a recordatoriFotografies antigues provinents del Centre Excursionista de Catalunya:

Fons Frederic Bordas Altarriba
Feta entre els anys 1880 i 1905

Fons Cèsar August Torras
Feta l'any 1910

Fons Marius Aguirre Serrat-Calvó
feta entre 1888 i 1910

Fons Jaume Biosca Juvé
feta el dia 20 d'abril 1919


Fons Rosend Flaquer Barrera
feta l'any 1925 


Fons Rosend Flaquer Barrera
feta l'any 1925 


Fons Rosend Flaquer Barrera
feta l'any 1925 


Fons Rosend Flaquer Barrera
feta l'any 1925 


Fotografies antigues provinents del fons Ramon Vinyeta:
Fons fotogràfic Ramon Vinyeta Leyes

Fotografia del llibre "Puigsacalm" de Ramon Vinyeta, editat l'any 1951

Postals en blanc i negre:

 SANTA MAGDALENA DEL MONT - Fot. J. Calí
postal sense circular


213 LA GARROTXA - PUIGSACALM - ERMITA DE SANTA MAGDALENA
UNIÓ POSTAL UNIVERSAL - ASSOC. PROT. ENSENYANSA CATALANA
postal sense circular

OLOT - Una pastura en els cims de Santa Magdalena
postal circulada el dia 4 de desembre 1918

SANT PRIVAT DE BAS - Foto Caminal
postal sense circular

Ubicació en el mapa: