INDRETS I RACONS: el Castell del Vilar o de la VinyetaBuscant ressenyes del Castell de la Vinyeta potser la més completa i a l'hora senzilla que he trobat és la descripció que en fan l'Antoni Pladevall i en Ramon Vinyeta en el seu llibre "La Vall de Torelló, Geografia i Història" editat l'any 1979.
Així el descriuen:

"Aquesta important mostra de l'art militar antic es troba el peu de la serralada de Curull, un xic més enllà del bosc de la Rabassola, a uns 800 metres d'altitud, entre el mas Vinyeta i l'antic camí de Sant Pere de Torelló al veïnat de Dalt (la Vola). La gent li diu popularment el castell de la Vinyeta, però històricament s'anomena el domus o casa forta del Vilar. No era, per tant, un castell pròpiament dit, sinó una fortalesa on residien uns militars o cavallers que varen acabar essent els senyors del castell de Curull. 

Ara pertany al municipi de Sant Pere de Torelló però, anys enrera, era del municipi de Curull i de la Vola.

Els seus estadants, els cavallers i donzells Vilar, són coneguts des dels volts del 1200. Cap a l'any 1320 varen canviar de cognom pel casament de Francesca de Vilar amb Ramon de Milany. Els Milany se'n varen desprendre el 1373, quan Ramon de Milany va vendre a Roger de Malla el castell de Curull i la fortalesa del Vilar. 

D'aquest moment en endavant, la fortalesa del Vilar fou testimoni de la família Malla i centre de la jurisdicció del terme de Curull i de la Vola. Els Malla engrandiren el casal i hi residien llargues temporades. L'any 1563 el patrimoni dels Malla tornà a la família Cartellà, parenta seva, i així el casal del Vilar fou en endavant dels Cartellà, creats marquesos el 1702. L'escut que ara hi ha a la façana del castell del Vilar és d'aquests marquesos.

El casal és un edifici gòtic en part, amb una bonica finesta coronella del segle XV. La seva base, que descansa sobre el penyal, mostra carreus d'època romànica. L'edifici, que té una curiosa part graonada al seu darrera, té també afegitons més tardans i, a desgrat de la seva utilització rural, mostra tot l'urc d'un casal nobiliari". 

I aquestes són les tres il·lustracions que en el llibre acompanyen aquesta descripció, un dibuix i dues fotografies:


Terme Municipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 444463
Y: 4660124

Altitud:
785 metres


Ubicació en el mapa: