EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: Col·lecció de postals "Vistas del Santuari de Bellmunt", l'any 1908


Es tracta d'una interessant col·lecció de 6 postals on en 5 d'elles s'hi detalla escrit a mà i amb l'estona del temps trigat, el recorregut d'una excursió a Bellmunt feta el dia 18/08/1908, amb sortida de Torelló. 

Em va agradar molt poder localitzar aquesta col·lecció perquè les 6 postals estàn dins un mateix sobre. I que el propi sobre, a més, formi part i conjunt de la mateixa col·lecció.
I que del conjunt del redactat escrit sobre l'excursió, les 5 siguin correlatives en les explicacions anotades.   

Al darrera de les postals hi figura que estàn editades per: Imp. Lit. Vda. Cunill Barcelona.

Per les anotacions realitzades, es podria entendre que el recorregut podria haver estat: Torelló, Font Santa, Sant Pere de Torelló, el camí de Forat Micó (van ser a la Tosca de Degollats) i pujada a Bellmunt (pel temps anotat, deurien pujar pel camí de la Vall). La tornada la van fer per Font Viva (pel coll de Hi era de Massa?), Les Valls (pel coll de les Gargantes?), la Font Santa (per Sant Vicenç de Torelló?), i Torelló.
Per cert, és la primera vegada que sento parlar de les fonts que ells detallen: Font de la Vall i Font del Caballer 

Les mides són: 14 centímetres d'ample, per 9 centímetres d'alt

L'edició d'aquestes postals està feta sobre la base de les que figuren en el llibret "Recort del Santuari de Bellmunt", de l'any 1907.
Són les mateixes. Això sí, imprimides unitàriament i en mides diferents. 

portada del sobre


Diu així:
Agost - 18 - 08
Una escursió à Bellmunt ab los bons amichs Josep Carbó i Amengual.

Sortida de Torelló à les 5 hores mati
Arrivada a "Font-Santa" à 7 hores tarda.

Dia magnifich.


Surtida de S. Pere à les 6 hores matí.
Arrivada à la "Font de la Vall" à les 7,20

Surtida de la "Font de la Vall" à les 7,45.
Arrivada à la "Font del Caballer" à les 9,05.De les 1,60 empleyades en anar de la "Font de la Vall" à la "Font del Cavaller" se n'ha de traure una bona estona que passárem contemplant la "Tosca de Degollats". Sembla estrany que la Naturalesa puga fer coses tant grans ! Arrivada à Bellmunt à les 10,30

Sortida de Bellmunt à les 3 tarda
Arrivada à "Font Viva" à les 3,30.

Sortida de "Font Viva" à les 4,05.
Arrivada à "Les Valls" à les 5,05.Surtida de "Les Valls" à les 5,25
Arrivada à "Font-Santa" à les 7.

Revers de les postals