EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: Medalles de la Mare de Déu de Bellmunt

Recull de diverses medalles editades de la Mare de Déu de Bellmunt:

En aquesta primera, al davant hi ha la Mare de Déu de Bellmunt, amb la inscripció: NOSTRA SEÑORA DE BELLMUNT
Al darrera hi ha la imatge de Sant Pere, amb la inscripció: S. PERE APOSTOL

Medeix 2 centímetres d'ample, per 2,6 centímetres d'alt.
Té forma ovalada i és de metall.
Aquesta segona és molt semblant a l'anterior doncs en la part del davant hi ha la mateixa imatge de la Mare de Déu de Bellmunt, amb la mateixa inscripció: NOSTRA SEÑORA DE BELLMUNT
El darrera és diferent, amb la imatge de Sant Marc i la inscripció: SAN MARCH EVANGELISTA

Medeix 2 centímetres d'ample, per 2,6 centímetres d'alt.
Té forma ovalada i és de metall.
Així com les dues medalles anteriors estàn fetes d'un material poc consistent que li dona una apariència senzilla; la següent, tot i ser més petida de mides, és molt bonica. Rodona i de cos més robust, amb un relleu molt més pronunciat. Semblaria estar feta mitjançant un pròces més elaborat.  

Al davant i ha la imatge de la Mare de Déu de Bellmunt amb la incsripció: RECORD DE N. S. DE BELLMUNT.
Al darrera hi ha la imatge del Sagrat Cor de Jesús, sense cap inscripció anotada. 

Medeix 1,5 centímetres de diàmetre.
Té forma rodona i és de metall.
Aquesta altra, tot i ser de mida menuda, està molt ben conservada. I també molt ben treballada.

Al davant hi ha la imatge de la Mare de Déu de Bellmunt amb la incripció: STA. MARIA DE BELLMUNT.
Al darrera hi ha també la imatge del Sagrat Cor de Jesús, sense cap inscripció anotada.

Medeix 1,2 centímetres de diàmetre.
Té forma rodona i és de metall.
Aquesta altra, també molt ben conservada. Amb un disseny bonic i ben treballat.

Al davant hi ha la imatge de la Mare de Déu de Bellmunt amb la incripció: NTRA. SEÑORA DE BELLMUNT.
Al darrera hi ha també la imatge del Sagrat Cor de Jesús, sense cap inscripció anotada.

Medeix 1,5 centímetres de diàmetre.
Té forma rodona i és de metall.
Medalla molt bonica, ben conservada i amb les figures en relleu molt ben treballades. Costa distingir quina és la part del davant o del darrera.

La cara amb la imatge de la Mare de Déu s'hi llegueix la inscripció: NOSTRA SENYORA DE BELLMUNT.
En l'altra cara hi ha inscrit: SDO. C. DE JESÚS TENED PIEDAD DE NOSOTROS.

Medeix 2,5 centímetres d'ample per 4 centímetres d'alt.
Té forma ovalada i és de metall.
Medalla totalment diferent de les anteriors. Molt bonica. Aquesta és de plàstic dur, i la imatge de la Mare de Déu és en color.

Al davant hi ha la imatge de la Mare de Déu de Bellmunt, sense cap incripció. El darrera és llis, i també sense cap inscripció.

Medeix 1,7 centímetres d'ample i 2,6 centímetres d'alt.
Té forma ovalada.