EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: Col·lecció "El Racó de Bellmunt"


La curiositat per saber i conèixer coses relacionades amb el Santuari de Bellmunt i els seus entorns m'ha portat a entretenir-me en buscar, trobar i tenir tot una sèrie de recordatoris de temps passats. Entre altres coses he localitzat: postals, goigs, banderins, publicacions, pins, medalles...
És complexa la seva localització, però és qüestió de persistència i paciència. 

A títol de presentació, voldria incloure com a imatge destacada a la que considero fins avui la fotografia més antiga que he trobat del Santuari.
Es tracta d'una fotografia estereoscòpica sobre cartó, on al darrera hi figura escrit a mà l'anotació: ERMITA DE BELLMUNT: TORELLÓ (1894).  
Com a anècdota i curiositat, la vaig localitzar a Sevilla capital, amb un antiquari sevillà molt trempat.

Les seves mides són: 18 centímetres de llarg, per 8,5 centímetres d'alt.


Davant

Darrera