EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: Llibret "Recort del Santuari de Nostra Sra. de Belmunt"

Magnífic llibret que recull un conjunt de 10 postals amb fotografies realitzades, probablement, el mateix dia. Reportatge fotogràfic que recull d'una manera molt encertada tot el conjunt del que aleshores era Bellmunt i el seu entorn: el Santuari, la Creu, l'interior de la Capella, la Font Vidranesa, etc...
Semblaria que tot el reportatge està fet el mateix dia doncs les persones que surten en les diferents instantànies són les mateixes. 

El llibret és complert, res hi falta, però cap referència hi consta respecta a la data de la seva edició. Les imatges són prou antigues, però posar-hi una data aproximada seria molt aventurat. Potser la referència que ens podria orientar és la Creu metàl·lica que hi surt, doncs sembla molt nova. I si com a orientació pot servir val a dir que va ser instal·lada el dia 22 d'agost del 1913. 
També és força antic el català redactat en les imatges de cada postal. 

El llibret es troba en unes molt bones condicions. 
Curiós com surt anotat el nom del Santuari en les tapes del davant: Belmunt en contes de Bellmunt. És edivent l'error només en la tapa del llibret. Les referències interiors són totes com a Bellmunt. 

Les seves mides són 15 centímetres de llarg, per 8,5 d'alt.

Per veure en detall i de manera individualitzada la col·lecció de postals, clicar aquí

1. Santuari de la Mare de Deu de Bellmunt (Parroquia de S. Pere de Torello) 
2. Fatxada de l'iglesia de Bellmunt
3. Puig-Serragranyada, ahont fou trovada l'imatje de la Verge de Bellmunt

4. Imatje de la Mare de Deu de Bellmunt tal com fou trovada

5. La Mare de Deu de Bellmunt tal com es venerada en son altar

6. Altar de la Mare de Deu de Bellmunt

7. Cami de Bellmunt : El Padronet
8. Cami del Santuari : Font Vidranessa
9. Cami de Bellmunt : L'Alsina Grossa
10. Vista parcial de la vila de San Pere de TorelloRevers de les postalsRevers del llibret