EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: Projecte tècnic de l'any 1893 per un nou camí del coll d'Hi Era de Massa fins la casa de pagès El coll de Vidrà


Es tracta del projecte tècnic redactat a Barcelona el mes de juny de l'any 1893 referent a la pista forestal que va del coll d'Hi Era de Massa fins a la casa de pagès El Coll de Vidrà, a tocar l'actual carretera de Vidrà a Sant Quirze de Besora. 
El traçat del recorregut descrit en el projecte correspon exactament amb el traçat actual de la pista que  hi ha feta. Per tant, tot i que sembla ser que l'execució de l'obra es va fer amb posterioritat, molt probablement aquest projecte tècnic sigui l'embrió del que es va acabar executant. 

S'hi pot apreciar el traçat dels camins que aleshores hi havien, i també semblaria que encara hi era la casa de pagès Era de Masa -actualment desapareguda-.
A veure si aconsegueixo saber exactament en quina data es va fer aquesta pista. 

Les mides del document són: 22 centímetres d'ample per 30,5 centímetres d'alt.
I el plànol que hi ha a plegat a dins té una llargada -desplegat- d'1 metre i 30 centímetres, i 34 centímetres d'alt. 


donada la seva llargada, mostra de dues parts del plànol