CASCADES I SALTS D'AIGUA. PresentacióRecopilació de gorgs, aiguabarreigs, cascades i salts d'aigua que podem trobar tant dins del recorregut del riu Ges amb en les rieres i torrents que hi aboquen, com en d'altres rieres i torrents que tot i no estar dins la seva conca hidrogràfica els podem localitzar geogràficament propers.

Evidentment, no hi són tots els que hi ha. És sorprenent la gran quantitat de torrents i rieres que  trobem en poc espai. A l'hora que important també el desnivell orografic de la zona. Tot plegat  ha afavorit l'existència d'una bona colla de salts d'aigua.
Evidentment en queden d'altres en racons difícils d'arribar.

Per tant, serveixi aquesta recopilació per deixar constància dels més representatius.


- SALT DEL PUJOL (torrent del Pujol)

- SALT DE FONTCUBERTA (torrent de Fontcuberta)

- SALT DEL POU (torrent de Fontcuberta)

- SALT DE LA PARET (torrent de Fontcuberta)

- SALT DELS ESGLAONS (torrent de Fontcuberta)

- SALT DEL GORG BLAU (torrent de Fontcuberta)

- SALT DE LA CAPA PETITA (riera del Toll)

- EL TOLL (riera del Toll)

- SALT I GORG DE SOTA EL TOLL (riera del Toll)

- SALT DE LA PRESA (riera del Toll)

- SALT DE LES DONES (riera del Toll)- SALT DEL GITANO (riera de Milany)

- SALT D'AIGUA DEL MOLINOT (riera de Milany)

- SALT DE LA ROCA ALTA (riera de Milany)


- SALT DEL MOLÍ (riu Ges)
     - glaçat- CASCADA DELS AIGUOLS (riera de Sant Bartomeu)

- SALT DEL MOLÍ DE LA VILA VELLA (riera de Sant Bartomeu)- SALT DEL MIR (riera de la Foradada) 
     - després d'una llevantada
     - glaçat   - SALT DE LLAVAIG (riu Fornés)- SALT DE SALLENT (riera de Sallent)