EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: Sant Pere de Torelló, col·lecció de postals Col·lecció MauriEs tracta d'una col·lecció de postals amb la denominació St. PERE DE TORELLÓ. Al no estar numerades desconec les diferents postals i imatges que la composen.

Tampoc hi ha anotada cap referència respecta a la data d'edició. Tot i així, en una de les postals escrites hi consta la data de l'11 d'agost 1919, i en una altra el 24 de juliol 1916 

Al darrera, tota la identificació que hi trobem anotada és: Colecció MAURI.


- DETALL EXPOSICIÓ VISTA COLLAGE

- DETALL EXPOSICIÓ VISTA INDIVIDUALITZADA -davant i darrere-
(per veure l'escrit de cada postal, cal fer córrer cap a l'esquerra la pestanya central que queda a la dreta de cada imatge)