ESGLÉSIES I ERMITES: Santuari Mare de Déu de La CauRealment sorprèn quan per primera vegada veus el Santuari de la Mare de Déu de la Cau. 
Poc fa pensar que es tracta d'un edifici religiós. No té cap signe extern dels que estem acostumats a  trobar en una ermita: ni campanar, ni àbsida... quasi res... la senzillesa més absoluta. Com si no tingués ganes de sobresortir ni destacar per res.

L'entorn és magnífic: l'envolta una gran plana. I ajudat per la seva altitud, és especial la sensació de pau i tranquil·litat que s'hi respira.  

La devoció popular atribuïa a la Mare de Dèu de la Cau bona mà en matèria de casaments, fins el punt que les parets del Santuari havien estat atapaïdes de rams de núvia. 
Cal recordar el verset:
Fadrina que va a la Cau
torna amb promès;
i, als dos anys, 
ja n'hi pugen tres.

També, i com a tradició molt arrelada en les contrades de Milany, a la primavera s'hi celebra un aplec. 

Terme Municipal:
Ripoll, veinat de Llaés

Coordenades UTM: 
Zona: 31T
X: 439133
X: 4668175

Altitud:
1.318 metresa la part del davant, hi ha una estança que serveix d'aixopluc en cas de mal temps.

al fons de la primera estança i per dues petites finestres que hi ha, es pot veure el seu interior.

Imatges antigues:

Centre Excursionista de Catalunya - Fons Camil José Guiu
fotografia feta el dia 24 de setembre 1972

Ubicació en el mapa: