EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: els Goigs a la Mare de Déu de Bellmunt, editat l'any 1902


es tracta d'uns GOIGS EN ALABANSA DE LA PRODIGIOSA IMATGE DE NOSTRA SENYORA DE BELLMUNT editat a "Vich: Imp. de la Viuda de R. Anglada.- 1902."

Le seves mides són: 30 x 22 cms.