CURIOSITATS: El soldat del Puigdesalit, de com es va saber d'una família que buscava un familiar militar republicà mort a Torelló durant la Guerra Civil


Aquí sí que ja d'inici les dificultats van ser importants. 

Tot el que ens va arribar va ser una primera informació, simple i inconcreta, referent al recepcionament feia uns anys a Torelló d'una carta provinent de Cantàbria? -o del nord d'Espanya?- d'una família que buscava un parent seu, soldat republicà, mort a Torelló durant la Guerra Civil.
I que s'havia contestat que res constava als registres oficials. 

Curiosament el coneixement d'aquesta informació ens va arribar pocs dies desprès de repassar el llibre del pare Vilar. 

Evidentment que el primer pensament, remot, va ser el valorar de si podia haver algun tipus de connexió entre les dues informacions: la d'uns familiars que busquen un seu desaparegut, i el relat del soldat mort. 

I d'aquesta inquietud va néixer tot el procés de recerca. 

Inicialment l'objectiu era saber com ho podíem fer per contactar amb la família. Per tant, calia localitzar la carta rebuda. La poca informació que teníem feia referència, d'una manera molt vaga i poc definida, a que la missiva havia arribat a l'Ajuntament i a la Parròquia. 
Però sense tenir cap data ni altra particularitat que ens servís de referència. 

I per on comencem? va semblar que el més adient era posar-nos en contacte amb l'Arxiu Municipal de Torelló. 

Varies van ser les consultes fetes a l'arxivera Gemma Carretero, però sense aconseguir cap resposta positiva. No hi havia manera de localitzar en els registres cap referència de la carta esmentada. Clar que el fet de no tenir cap concreció respecta a una data, ni que fos orientativa, ho dificultava tot. 

Aquí ens vàrem desanimar. Estàvem encallats. Sense la referència de l'escrit rebut no hi havia manera d'avançar.