INDRETS I RACONS: la barraca dels llenyataires d'Anglès, a CollfredEs tracta d'una cabana que es troba al costat de la pista forestal que va de Collfred a la casa de pagès de Freixeneda, al Vidranès. 
Destaca per la seva estructura tota ella de fusta, exceptuant la teulada que és d'uralita. El seu exquisit disseny recorda més un xalet d'alta muntanya.

En el seu dia va servir d'habitacle a una colla de llenyataires que treballaven als boscos dels seus voltants. Va ser construïda per una empresa forestal d'Anglès de la que n'eren propietaris els Srs. Lluis Carreras i Tomàs Feliu de Cendra.  
El seu interior està repartit en dos espais de superfície similar: a ponent un de diàfan que servia de coberta pel bestiar, i un altre a llevant que era l'habitatge on s'hi troben les restes del que havien estat 12 lliteres.
Val a dir que en el moment de la seva construcció el lloc quedava molt desavinent i allunyat, amb uns accessos molt dolents.
Ens explica en Josep Soldevila, propietari de Collfred, que pels seus voltants encara s'hi pot trobar els mecanismes que feien servir per baixar la fusta fins als plans de la Garrotxa.  

Les seves mides exteriors són de 9,40 metres de llarg, per 4,70 metres d'ample.

Terme Municipal:
La Vall d'en Bas

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 447010
Y: 4667148

Altitud:
1.264 metres
Ubicació en el mapa: