CASES DE PAGÈS: Els Rònecs
Tal com el seu propi nom indica, la casa està enrunada. Només queden un parell de parets dretes, la de l'entrada encarada a l'est, i la lateral cara nord.

Segurament la característica més destacable és la seva ubicació: a dins l'anomenat Hort de Getsemaní. Un indret on la natura s'hi va esplaiar. Un lloc especial, diferent, on val la pena arribar-s'hi.  

S'hi pot anar per un bon camí des de la casa pagès la Vila de Boscarons. 

Terme Municipal:
Vidrà

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 445333
Y: 4663906

Altitud:
1.065 metres

Ubicació en el mapa: