CASES DE PAGÈS: Pigrau (també Can Cabanes)La casa de pagès de Pigrau, també anomenada Can Cabanes, queda a la cara sud de la serra de Bellmunt.
Pigrau ja consta en documents del segle XIII. També es conserva un arxiu amb documents del segle XVI.  S'hi pot trobar una llinda on hi ha gravat el nom de Margarida de Pigrau. 
També reb el nom de Can Cabanes perqué a mitjans del segle passat passà a ser propietat de la família Cabanes. 

En el seu terme hi queden restes del que va ser el seu molí fariner.

Terme Municipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 443312
Y: 4659066

Altitud:
637 metres
ubicació en el mapa: