CASES DE PAGÈS: PlanadellaCasa de pagès rònega situada a la cara nord de la baga de Curull. Queden només les parts baixes de dos panys de paret. Es troba entre les cases de pagès de Can Puig i Barral, enfilada just a l'alçada del molí de la Vila de Boscarons. 
Tot i estar molt amagada per la vegetació, destaca per la seva soleia orientació. 
El seu nom ja consta en el cens de la Vola i Curull de 1780.

Terme Municipal: 
Sant Pere de Torelló

Cordenades UTM:
Zona: 31T
X: 445778
Y: 4663295

Altitud:
990 metres

Fotos antigues:

Centre Excursionista de Catalunya. Fons Camil José Guiu
foto fet el dia 1 de maig 1969

a l'esquerra podem veure la gran casa de pagès la Vila de Boscarons, al centre el molí de la Vila, i a la dreta, a l'alçada de la Vila, es dibuixa l'edificació de Planadella.

Ubicació en el mapa: