CASES DE PAGÈS: XiriminaMas rònec situat a la cara nord de la baga de Curull, en la seva part baixa i a tocar la riera de Sant Bartomeu -entre la casa de pagès de Collfred i el molí nou de Vidrà-. 
Pràcticament desapareguda en la seva totalitat. Poques, molt poques, són les restes que hi podem  trobar. Hauria estat impossible la seva localització si no ens hagués acompanyat en Josep Soldevila, de Sant Quirze de Besora, i amb diverses propietats forestals per la zona com Collfred i Can Puig... i un gran coneixedor de tot d'aquest territori.
Josep, moltes gràcies per la teva agradable companyia i sàvia conversa.   

Terme Municipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 443983
Y: 4662921

Altitud:
862 metres


Ubicació en el mapa: