BIBLIOGRAFIA: Relats, monografies, articles i treballs sobre le territori


Recopilació de relats, monografies, articles i treballs trobats que d'una manera o altre al llarg del temps han tractat i escrit sobre aquest nostre territori.
Sens dubte no s'entendria aquest bloc sense les informacions recollides en aquests tipus de documents. Tots i cada un d'ells segueixen aportant i documentant de manera continua informacions inestimables.


- 1903 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Maig 1903, Núm. 100. 
   Relat excursió a Sant Feliu de Torelló i Bellmunt, pàg. 128 a 131

- 1936 CURIOSITATS DE CATALUNYA (setmanal). Any I - 27 juny 1936 - Nº 26 
   Santuari de Nostra Dona de Bellmunt, pàg 19 a 22. Signat per M. N. i F.

- 1947 ITINERARIOS EXCURSIONISTAS DE CATALUÑA - J. CANUDAS (entre 1947 i 1950) 
   Itinerario Núm. 17 - Llaers - Babi - Milany - El Barretó