INDRETS I RACONS: el pont de Ferro del ferrocarril


Font: Ajuntament de Torelló
Tal com queda recollit en el treball realitzat per l'Ajuntament de Torelló dins el "Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Torelló", al final del carrer Balmes a l'extrem nord de Torelló i per sobre la carretera que va de Torelló cap a Sant Vicenç i Sant Pere de Torelló hi havia hagut un pont de ferro per salvar per alt l'encreuament entre la via del tren i la carretera.
Es tracta doncs d'una obra d'enginyeria ferroviària, i la seva construcció data de l'any 1879.

El pont estava format a base d'una estructura feta amb dues grans bigues de ferro, amb les juntes reblonades i lligades entre elles formant unes creus de Sant Andreu. Sobre les bigues travesseres d'aquesta gran estructura recolzava una subestructura que suportava els rails de la via i que estava feta de manera semblant al gran embigat, però amb dimensions més reduïdes. Als laterals de les jàsseres principals s'hi aguantaven, amb unes cartel·les en forma de cavalls de ferro, unes passarel·les de servei per a vianants amb baranes de ferro molt simplificades.
Tot el conjunt estava suportat, als laterals de la carretera, per dos grans murs de formigó armat.

Terme Municipal:
Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 439375
Y: 4656073

Altitud:
513 metres

Font: Ajuntament de  Torelló
Font: Ajuntament de Torelló

l'any 2003 va ser substituït, en el mateix emplaçament, per un de nou fet tot ell de formigó:

Font: Ajuntament de Torelló

Ubicació en el mapa: