CASES DE PAGÈS: El CollSens dubte, una de les grans masies del terme de Vidrà. Molt coneguda també perquè és el punt de partida de la pujada al Santuari de Bellmunt. 

Molt probablement sigui la masia més antiga del terme. La seva estructura presenta, en la seva base, restes d'edificació molt antigues. 

Majestuosa. Les vistes de la seva cara nord amb el Pedraforca al seu darrera conformen un paisatge de postal.

Terme Municipal:
Vidrà

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 442363
Y: 4663189

Altitud:
1.004 metresFotografies antigues:

Ubicació en el mapa: