CASES DE PAGÈS: rectoria de la VolaEdificació annexa a la cara nord de l'església de Sant Andreu de la Vola. Consta de dos cossos d'edificació, un de més antic -abandonat i en un estat molt precari-, i l'altre remodelat de fa uns anys que s'ha fet servir com a casa de colònies. 

Terme Municipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 446963
Y: 4658981

Altitud:
748 metresubicació en el mapa: