CURIOSITATS: El soldat del Puigdesalit, exposició antropològica de les restes trobades.


El dia 6 d'octubre de 2015 vàrem concretar una visita a les instal·lacions que a Barcelona té  l'antropòloga Núria Armentano, qui va portar tot el treball d'exhumació de les restes del soldat del Puigdesalit, a Torelló. Hi era present el Sr. Xavier Esteve, l'arqueòleg que també va col·laborar en els treballs. 
A l'hora hi erem els Srs. Xavier Vilar, Santi Molera, Jordi Campàs i Antoni Prat.

L'objectiu era saber de primera mà com anava avançant el treball de neteja i catalogació de les restes exhumades que es varen endur de Torelló el passat dia 28 de juliol. 

Agrair a la Núria Armentano i al Xavier Esteve la predisposició en atendre'ns i donar les explicacions tècniques adients. Va ser molt interessant tot el que ens va dir.

Com a informacions més destacades esmentar el molt bon estat de conservació de l'individu, del que s'han pogut recuperar la totalitat dels elements esquelètics excepte la cinquena falange de la mà dreta. Que es tracta d'un individu masculí de 25-30 anys i d'una estatura de 167,41 centímetres. 

Que presenta 5 lesions peri-mortem pel pas de projectil d'arma de foc: tres a nivell cranial, i dos a nivell de la mà esquerra. Les lesions al crani són compatibles amb l'entrada d'un únic projectil per la cara, i sortida per la part baixa de l'occipital. Podria ser que amb un únic projectil es podrien haver lesionat a la vegada el crani i la mà esquerra.

Que s'han recuperat restes de vestimenta i insígnies que permeten afirmar que es tracta d'un oficial -un capità o un comandant- pertanyent al cos d'Enginyers de l'exèrcit republicà.   

També ens van fer saber que tot plegat quedarà recollit en l'informe tècnic que emetran quan tinguin finalitzat el treball.