CASES DE PAGÈS: la Casa Xica del TeixidorDins el conjunt d'edificacions que formen la casa pagès el Teixidor podem trobar arribant per l'entrada natural situada a ponent, la Casa Xica del Teixidor. Documentada des de fa molts anys com a habitatge diferenciat i independent.

Es tracta d'una petita edificació, senzilla i modesta. Està habitada. A la seva entrada també hi podem trobar, com en moltes altres cases de pagès de l'entorn, un bonic teix.

Terme Municipal:
Ripoll, veinat de Llaés

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 439094
Y: 4666817

Altitud:
1.052 metres
ubicació en el mapa: