CREUS DE TERME: Can Font, a Ciuret


Creu de terme ubicada al davant de la casa de pagés Can Font, a Ciuret.

Terme Municipal:
Vidrà

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 445039
Y: 4665908

Altitud:
1.170 metres
Ubicació en el mapa: