INDRETS I RACONS: el castell de MilanyAixí parla del castell l'historiador Mn. Antoni Pladevall i Font en el seu llibre Mil anys de la parròquia de Sant Hilari de Vidrà (1960), pàg. 36: 

"El castell de Milany té una importància cabdal en la història de Vidrà doncs la seva protecció era la que garantia al terme la pau i la justícia. 
Segurament fou aixecat a l'avenç militar de finals del segle IX, i el seu terme comprenia els municipis actuals de Vallfogona i de Vidrà amb totes les seves parròquies, i també, tal volta per agregació posterior, el terme de Llaés amb el seu petit castell. 

La documentació de Milany, conservada en el fons documental de Sant Joan de les Abadesses, és abundant. La llatinització més corrent del seu nom és Melango o Melanno. En 918 es parla de la serra de Melanno i en 962 del castro Melango. 

Els primer senyors de Milany foren els comtes de Besalú, que el governaren per mitjà del seu vescomte. L'emplaçament fronterer entre Besalú i Ausona li donaren importància, essent per aquesta causa posat en penyora en convenis entre els comtes de Besalú i Barcelona-Ausona; amb tot, sempre va pertànyer de dret al comtat d'Ausona.  

El comte va donar la castlania a Ponç de Milany l'any 1070, i després el van succeir els seus hereus Ramon i Bernat de Milany, i els hereus d'aquests successivament. 

El castell va ser abandonat a finals del segle XIV quan va perdre la funció defensiva. Les poques restes que en queden responen a la reconstrucció del segle XIII."

En el mateix escrit, Pladevall també recorda l'existència de la avui desapareguda parròquia de Sant Pere de Milany. Consta que funcionava a principis del segle XII. Tenia rector propi, que en 1334 era Mn. Bernat de Maniera, i en 1393 Mn. Francesc Costa. En 1428 fou víctima dels terratrèmols que varen assolar la comarca; va tornar-se a reedificar i va funcionar almenys fins el segle XVII, com a sufragània de Llaés. Actualment no queda res de la seva església. 

Val al pena recordar que sobre l'origen del nom del castell hi ha una llegenda molt interessant: la llegenda del cavaller de Milany

Terme Municipal:
al límit entre Vallfogona del Ripollès i Vidrà

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 441324
Y: 4668396

Altitud:
1.532 metresImatges antigues:

Centre Excursionista de Catalunya
Fons Albert Oliveras Folch

Fons Ramon Vinyeta

Fons Ramon Vinyeta

Centre Excursionista de Catalunya
Fons Camil José Guiu

Centre Excursionista de Catalunya
Fons Camil José Guiu

Centre Excursionista de Catalunya
Fons Camil José Guiu

Ubicació en el mapa: