MOLINS FARINERS: el Molí de la Vila de Boscarons, a la riera de Sant Bartomeu

Tot i trobar-se en un estat força precari, ens trobem amb una construcció de molí molt destacable. L'abandonament ha anat malmetent progressivament l'estructura de l'habitatge. Sense teulada se'n passa via. Tot i així encara queden algunes parets prou altes. 
Com és habitual destaca per sobre de tot les restes de la gran bassa que recollia l'aigua. Són estructures molt valentes i sòlides. El pes que tenien que aguantar obligava a fer-les molt i molt reforçades. 
Una recent actuació de neteja d'arbres i vegetació ha permès poder veure de manera molt més detallada tota l'estructura.

Així se'n parla del molí en el llibre El Cavaller de Vidrà de l'Ignasi Terrades (pàg. 125) :
"Lo molí és de dos volants, y se considera de 2ª clase; té una bassa de pedra, y cals a tot cost, y se considera per una obra duradera... Est molí abunda medianament de aigua per ser cerca de les fonts, y molta de la Ribera de Curull, però alguns Estius no té bastanta esterilitat, no té faldas de moltas casas gossas."

Ubicació:
Riera de Sant Bartomeu

Terme Municipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 445618
Y: 4663395

Altitud:
946 metresImatges antigues:

Centre Excursionista de Catalunya - Fons Camil José Guiu
foto feta el dia 1 de maig 1969
a baix a la dreta es pot veure, plena d'aigua, la bassa del molí


Enllaç a curiositat: el pern del molí de la Vila de Boscarons


Ubicació en el mapa: