MOLINS FARINERS: el molí de Clarella, a la riera de ClarellaMolí que es troba dins la magnífica finca de la casa de pagès de Clarella, en la seva part baixa, a ponent. 
De tota la construcció del molí només queden les parets de l'estructura de la bassa. Cap resta queda de l'edificació relacionada amb la casa. 
Això si, l'entorn natural on es troba és d'una bellesa extraordinària. 

Voldria destacar que es tracta d'un lloc molt especial. En aquest molí és on s'hi va estar durant molts anys el Sr. Arseni Casanova, el pare del meu cunyat Enric. També hi van néixer els seus germans grans. La família en va marxar l'any 1964.

Sembla estrany que amb tants pocs anys hagi desaparegut qualsevol rastre de la casa. I també és curiós que cap referència es fa del molí en el llibre de mossèn Ignasi Viñas. 

Ubicació:
riera de Clarella

Terme Municipal:
Santa Maria de Besora

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 440526
Y: 4663654

Altitud:
861 metres
Ubicació en el mapa: