ESGLÉSIES I ERMITES: Sant Andreu de la VolaL'església parroquial de Sant Andreu de la Vola fou consagrada l'any 1023. Era el centre religiós de l'antic terme de Curull, i després del municipi de Curull i La Vola. 
El primer rector del qual es conserva memòria fou l'anomenat Pere, que exercí el seu ministeri de 1293 a 1306. Com a curiositat esmentar que al segle XVI tres sacerdots francesos hi ocuparen el càrrec de rectors: Antoni Plenacosta, Antoni Sassany i Pere Lafont. L'últim rector amb estada fixa fou Mossèn Josep Vila, fins l'any 1955.

El seu edifici ha sofert tantes reformes al llarg dels segles que avui dia és difícil de veure-hi cap mur romànic. Les obres s'hi van dur a terme progressivament i el 1584 s'hi obrí un portal nou; després s'hi van crear capelles laterals, un campanar i una sagristia, que s'acabà el 1774; el 1828 se'n va treballar la volta i teulat, i el 1874 s'hi va afegir una capella del Santíssim.

Amb tantes obres, es lògic que l'edifici no tingui una importància arquitectònica cabdal. No obstant això, es tracta d'una construcció espaiosa que aixopluga tres naus, i amb un campanar de 14 metres d'alt que hi confereix una fesomia pròpia. Dins, la imatge de Sant Andreu hi ocupa un lloc preferent.
Durant la Guerra Civil (1936-1939) sofrí la destrucció. Com tantes esglésies se'n cremaren els altars i els sants, i se'n va enfonsar el sostre perquè s'hi van tirar al damunt les campanes. De seguida es va recuperar i es va reobrir al culte. Avui, però, ja no s'hi celebra el culte i la parròquia està molt abandonada a causa del despoblament de la zona.  

El diumenge següent després de Pasqua, s'hi celebra el tradicional Aplec de Pasqüetes. S'hi fa un esmorzar de pa amb cansalada, la missa i una rifa.

Terme Municipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 446970
Y: 4658952

Altitud:
742 metresPostals antigues:

SANT PERE DE TORELLO - Parròquia de la Vola - (Fot. R. Vinyeta)
postal circulada el dia 4 octubre 1951

Ubicació en el mapa: