EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: Col·lecció de postals Santuari de Belllmunt, de Ramon Vinyeta
Es tracta d'una col·lecció de 12 postals numerades sobre el Santuari de Bellmunt i els seus voltants, editades per Seix Barral Hnos. 
A darrera de cada una d'elles hi ha anotat: el número de la postal, a continuació el literal SANTUARI DE BELLMUNT, desprès la descripció a que correspon cada imatge, i s'acaba amb el literal (Fot. R. Vinyeta) 
No hi consta cap referència respecta a la seva data d'emissió, tot i que en el revers d'algunes postals hi figuren, a mà, anotacions dels anys 1948 i 1953. 

Les seves mides són: 9 centímetres d'ample, per 14 centímetres d'alt.- DETALL EXPOSICIÓ VISTA INDIVIDUALITZADA -davant i darrere-
(per veure l'escrit de cada postal, cal fer córrer cap a l'esquerra la pestanya central que queda a la dreta de cada imatge)