EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: els Goigs a la Mare de Déu de Bellmunt, editat l'any 1948


es tracta d'uns GOIGS EN ALABANSA DE LA PRODIGIOSA IMATGE DE NOSTRA SENYORA DE BELLMUNT editat a "Imp. Portavella.- Vich-1948".

Les seves mides són: 31 x 22 cms.