RELATS I CURIOSITATS: La venda d'una esclava anomenada Catarina a Sant Pere de Torelló, l'any 1444


No es tracta de cap llegenda. És un fet històric i real tal com detalla l'historiador Agustí Dalmau i Font en el seu interesant llibre: L'Essència de Sant Pere de Torelló. Relats i fets de la seva història, (pàg. 206), editat l'any 1994.

Així ho explica:

A l'Arxiu Parroquial de Sant Pere de Torelló hi ha un seguit de notes, que datades entre el s. XIII i el s. XVII, fan esment especialment al Santuari de Bellmunt. Però també n'hi ha d'altres temes, i fins i tot un que parla de la presència d'esclaus al nostre municipi; el text diu així: 

"Felip Collell alias Targarona de S. Pere de Torelló ven a Pere Sala de la parroquia de S. Martí Sescorts una esclava y captiva seva que's deia Catarina de trenta anys d'edad. Fa dita venda de la esclava citada ab tots los drets y accions reals y personals sobre la mateixa, pel preu de 100 florins d'or d'Aragó".

És de suposar que Felip Collell pertanyia a alguna familia benestant, i és que no tothom es podia permetre el luxe de tenir esclaus. Llàstima que no coneguem res més sobre l'esclava (procedència, raça...). I és que quan Cristòfor Colom encara havia d'anar a fer les Amèriques, Sant Pere de Torelló ja coneixia la trata d'esclaus. Portada del llibre