SANTUARI DE BELLMUNT: recull de fotografies antigues.


La idea d'aquest racó és mostrar un recull d'imatges antigues relacionades amb el Santuari. 


Aquestes tres fotografies que venen a continuació són les més antigues que he trobat de l'edifici extern del Santuari de Bellmunt. Destaquen perquè la façana d'entrada a l'ermita encara no estava arrebossada: 


Data: 1894
Autor: desconegut
Fons Fotogràfic Antoni Prat i Puig

Data: cap a 1895
Autor: Cesar August Torras
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Data: cap a 1895
Autor: Cesar August Torras
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya


A continuació, un detall de fotografies de l'interior de la capella:

Data: any 1912
Autor: Josep Salvany Blanch
Fons Fotogràfic Salvany

Postal col·lecció Mauri, editada cap a 1913

Postal editada cap a 1915

Data: any 1917
Autor: Ferran Damians i Recoder
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Data: any 1920
Autor: Marcel·li Gausachs Gausachs
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Data: any 1920
Autor: Marcel·li Gausachs Gausachs
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya


Data: 7 desembre 1924
Autor: Albert Oliveras Folch
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Postal Ramon Vinyeta, editada cap a 1945

Fins no fa pas molts anys, era habitual trobar exvots penjats per les parets i els sostres de les esglésies i ermites. Un exvot és un objecte que hom ofereix a un Crist, una Verge o a un Sant en compliment d'un vot. Oferir exvots en cas de dificultats extremes era una pràctica molt arrelada antigament.
Moltes i diverses eren les formes i presentacions d'aquests exvots: des de objectes de cera com mans, peus o braços, fins a roba, fotografies..., qualsevol record relacionat amb el benefici rebut.

Un tipus d'exvot freqüent fou també el del retauló pintat. En aquest cas el que es podia trobar a dins el Santuari pels anys 1924 i 1928:

Data: 7 desembre 1924
Autor: Albert Oliveras Folch
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Data: 7 desembre 1924
Autor: Albert Oliveras Folch
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Data: 18 novembre 1928
Autor: Albert Oliveras Folch
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

Data: 18 novembre 1928
Autor: Albert Oliveras Folch
Fons Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya

fotografies i postals de la Mare de Déu:

Postal editada cap a 1915

Postal editada cap a 1915

Postal Fot. Palmarola-Vich


Any 2015: