EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: els Goigs a la Mare de Déu de Bellmunt, editat l'any 1977


es tracta d'uns GOIGS A LLOANÇA DE LA MARE DE DÉU DE BELLMUNT editat pels "Amics dels Goigs de Vic, - Nº 76- Dip. legal: B. 10765 - 1971 - Amb llicència" - "Tipografia Balmesiana - Riera, 5 - Vic - 1977".

Les seves mides són: 32 x 22 cms.