EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: els Goigs a la Mare de Déu de Bellmunt, sense data d'edició


es tracta d'uns GOIGS EN ALABANÇA DE LA PRODIGIOSA IMATGE DE NTRA. SRA. DE BELLMUNT editat a "Imp. Anglada - Vich", i en aquest cas no hi figura cap data d'edició.

Les seves mides són: 32 x 22 cms.