CASES DE PAGÈS: Hi Era de MassaCasa rònega situada al cim del petit turó que queda a la cara nord del coll del mateix nom, al darrera del Santuari de Bellmunt. Just a la confluència dels termes municipals de Sant Pere de Torelló, Vidrà i Santa Maria de Besora. 
Molt poques restes queden a la vista. Si ens hi enfilem des del coll, ho farem per un llis rocam que hi trobem. Just abans d'arribar a dalt podem trobar al terra unes quantes pedres ben posades.
Se sap que l'any 1920 ja estava aterrada.

Cal destacar la llegenda que va associada al nom de Hi Era de Massa: aquí l'enllaç tal com l'explica en Ramon Vinyeta, i aquí un altre enllaç amb el relat que mossèn Ignasi Viñas, rector de Besora, va deixar manuscrit. 

També és interesant el que ens explica l'any 1920 el mateix mossèn Ignasi Viñas sobre la història de la casa. Abans que res, dir que ell l'anomena de forma generalitzada "Herademassa".

Les primeres referències es troben a la pàgina 37 i són de l'any 1324. Parla d'un pergamí escrit en llatí on s'anomena un tal Mateu d'Era de Masa. En un altre pergamí, també en llatí (pàg. 39) de l'any 1335 hi surt anotat Guillem d'Erademasa.
En torna a parlar quan fa referència al segle XVI, que diu (pàg. 259): "Aquest mas en aquest sigle crec fou pertinença del mas Solà de Boscatell i de la parròquia de Besora. En 1596 hi habiten Bertomeu Corcó i sa muller Margarida."

I a la pàgina 452, amb el nom de referència Herademassa, explica: "Aquesta masia situada en el collet que fá la serra del Coll de Vidrà á Bellmunt y vora el camí que á dita ermita va desde Vidrà, sota l'ermita meteixa pertenesqué á la Parroquia de Besora, y era propietat den Solà de Boscatell, qui hi tenia masovers entre els quals se conten: en 1577 Gabriel Espaulella, en 1668 Jeroni Girabó, en 1684 Bernat Barrera, en 1687 Guillem Espona, en 1691 Isidro Verdaguer y Miquel Verdaguer, en 1693 Vicens Solà, en 1709 Bernat Dot, en 1717 la família Comerma. Ara està aterrada."
  
Terme Municipal:
Santa Maria de Besora. Llinda a l'hora amb Vidrà i Sant Pere de Torelló.

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 441682
Y: 4661662

Altitud:
1.099 metres.
Ubicació en el mapa: