CASES DE PAGÈS: BoscatellCasa de pagès situada a la cara nord de la serra de Bellmunt, cap a ponent de la carena que li dona nom i a prop del torrent de font Viva.  
Desgraciadament presenta un estat de deteriorament molt avançat. L'esfrondament de la teulada fa uns anys ha provocat que l'edificació es vagi malmetén de manera molt ràpida.  
El primer grup de fotos estàn fetes l'any 2015. El segon, l'any 2010. El canvi és evident.
La seva particular estructura plana i allargada la fa diferent a la resta de cases de pagès dels voltants. Ens ha cridat l'atenció trobar les restes del que havia estat un forn de pa.

I des d'un punt de vista històric, això és el que de Boscatell ens explica mossèn Agustí Viñas rector de Santa Maria de Besora en el seu llibre manuscrit l'any 1920 sobre la documentació i informació que  aleshores tenia a la parròquia. Concretament ens parla de dos documents: el primer era un pergamí -quasi il·legible- del 1240, i l'altre un document del 1390.

Diu així (pàg. 140): 
"Les primeres notícies de Boscatell són uns capítols matrimonials de 1240 en que firmen Pere de Boscatell que és qui es casa amb Maria, filla de Guillem -ferrer d'Archs-, Arnau de Boscatell, que és el pare d'en Pere, un altre Pere que deu ser l'avi d'en Pere nuvi, i la germana no diu si de l'avi o d'en Pere, i altres.
Per això es comprèn que l'avi primer, amo de Boscatell devia ser d'abans del 1200. 
La segona notícia és del 1390 i correspon a l'establiment fet per en Roger de Besora i Gilabert de Cornet a Guillem d'Archs dels masos d'Erademasa i Bosquetell. La casa doncs, en força de l'establiment passà a la família de la dona d'en Pere 2on. de Bosquetell, el de 1240."

Segueix explicant més endavant (pàg. 181):
D'aquest mas, que és dels més antics, no trobo notícia en aquest segle més que en 1460 veig assistir a una reunió a un tal Joan del Solà de Boscatell: això sembla indicar que aquest mas passà a ser propietat o pertinença del dit mas Solà, a quals propietaris ha pertenescut fins fa molt poc espai de temps.

I  aquesta és la seva darrera referència (pàg. 389):
"Aquesta casa crec que vé de molt antic. Pertenesqué al Solá de Saderra que antigament s'anomenava Solà de Boscatell, i passà més tard a propietat d'en Foradada. Alguns amos hi habitaven algunes temporades, però com aqueixa estada no fou constant ni regular, sols m'ocuparé de los masovers ó habitants que trobo al pas. Són: en 1616 Joan i Anna(?) Arxer, en 1634 Joan Verdaguer, en 1642 Gabriel Pujals, en 1659 Pere Targarona, en 1666 Jeroni Girabó, en 1699 Antoni Font, en 1618, 1681 i 1706 i 1722 s'hi troben individus de la família del Solà de Boscatell, qui sembla hi habitaven en concepte d'amos. Fa uns 5 ó 6 anys que en Foradada ho va vendre a ne'n Pubill de Ciuret, qui hi baixa a pasturar sos ramats durant l'hivern. Al present hi habita Joan Puig i Margenet amb sa família."

Terme municipal:
Santa Maria de Besora

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 439898
Y: 4661328

Altitud:
971 metres


Any 2010:

Imatges antigues:

Centre Excursionista de Catalunya. Fons Albert Oliveras Folch
data: 18 de novembre 1928

Centre Excursionista de Catalunya. Fons Albert Oliveras Folch
data: 18 de novembre 1928

Centrre Excursionista de Catalunya. Fons Emili Juvé Cusidó
data: entre 1910 i 1930

imatge facilitada per Montse Grabuleda Isern

Ubicació en el mapa: