CASES DE PAGÈS: Rabassola


Entrada congost Forat Micó. A baix, en primer terme, es veu la teulada de la casa de Rabassola.
Rabassola és una casa petita que queda a la riba esquerra del riu Ges, just a l'entrada de Forat Micó per la banda de Sant Pere de Torelló. Actualment restaurada.
Rabassola és un diminutiu de rabassa, que significa una soca seca destinada a ser cremada.

Aquest mas consta en el Cens de la Vola i Curull de 1780.

Terme Municipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
X: 443291
Y: 4660090

Altitud:
671 metres


Fotos antigues:

Autor: Ramon Vinyeta


Ubicació en el mapa: