RELATS I CURIOSITATS: Torelló, el soldat del Puigdesalit


Enfilada, la casa de pagès PuigdesalitINTRODUCCIÓ.
Permeteu-me explicar dues històries:

- la primera, la d'una gent que busca un familiar seu, militar republicà, desaparegut a Torelló durant la Guerra Civil espanyola. 

- la segona, la d'un noi que el destí va situar en el lloc i en el moment inadequat. Un jove militar  republicà que va morir a la casa de pagès Puigdesalit de Torelló la nit del 4 al 5 de febrer de 1939.  

Destacar la importància en l'ordre exposat. És la primera història la que fa moure tot el procés de recerca. Molt probablement sense la voluntat d'una família per trobar el seu familiar desaparegut durant la guerra civil, tot hauria continuat com fins ara. Ha estat aquest desig i el poder retornar la dignitat a una família i a una persona el que ha fet tirar endavant tota aquesta actuació. Tothom té el dret de descansar a on i amb qui li pertoca.

Faré primer un resum de com han anat els fets. Després intentaré desgranar-ne els detalls segons les informacions rebudes i relatar com va anar avançant el procés d'investigació i recerca. 

Expressar la meva voluntat de voler fer tot el possible per situar els relats única i exclusivament des de la perspectiva del fet històric, sense cap mena de valoració partidista. Si en algun moment el meu relat no dóna aquesta sensació, demano disculpes per avançat. 

ELS FETS.
Per una banda, es té coneixement de la recepció a Torelló, d'una carta d'uns familiars demanant informació d'un soldat republicà mort durant la Guerra Civil. Segons les primeres ressenyes, aquesta carta anava dirigida a la Parròquia i a l'Ajuntament, i s'havia contestat que res constava al respecte en els registres oficials consultats.

Aquests són els fets pel que fa a una família que busca a un familiar desaparegut durant la Guerra Civil. 

Per altra banda, per les informacions que ens havien arribat, la nit del 4 al 5 de febrer del 1939 van passar uns fets luctuosos a la casa de pagès Puigdesalit de Torelló. 

Cal situar-nos en el temps: el dia 4 de febrer era dissabte i feia un dia esplèndid. Va ser el dia que amb l'entrada de les tropes franquistes provinents de Manlleu, acabava "oficialment" la guerra civil a Torelló.

Resulta que quan aquestes tropes acabaven d'arribar i estaven instal·lant el comandament militar a la casa de pagès Puigdesalit -lloc estratègic per la seva ubicació- es van adonar que un camió amb un destacament militar republicà format per una dotzena de soldats (i probablement amb ordres una mica tardanes), enfilava la sortida del poble en direcció a Manlleu, sembla ser que amb instruccions d'anar a volar el pont de la Miranda, a la carretera que venia de Manlleu.  

La qüestió és que les tropes nacionals els van interceptar i l'acció es va acabar amb la fugida dels soldats i la detenció de dos militars republicans, pressumptament oficials. Aquests dos presoners van fer nit al comandament de la casa de pagès Puigdesalit.

Pel que s'explica, durant la nit es van sentir trets.

Al dia següent, quan els militars nacionals van ser fora i el masover del Puigdesalit va treure les vaques a pasturar, es va trobar mort al camp de sota la casa i al costat d'un om, un dels dos oficials republicans detinguts el dia abans. El va reconèixer perquè ell mateix li havia servit el sopar. 
Van consultar a l'Ajuntament -constituït feia hores- què havien de fer, contestant-los que, donat que es tractava d'un fet de guerra, enterressin el cos en el mateix lloc on l'havien trobat. Així es va fer.

I aquests són els fets pel que fa al militar republicà.

A partir d'aquí, s'anirà explicant com es va arribar a aconseguir que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, decidís per al dimarts 28 de juliol de 2015, iniciar els treballs de recerca i exhumació del cos del soldat enterrat al Puigdesalit de Torelló.

Afegir també que, de la manera com van anar avançant els fets, amb contactes i negociacions directes amb Institucions i Organismes Oficials, es va considerar que el més adient era situar les gestions dins el context de l'ADET (Associació d'Estudis Torellonecs), entitat de Torelló que fonamenta la seva activitat en la recollida, conservació, estudi i divulgació de totes aquelles manifestacions de caràcter històric, cultural i científic relacionades amb Torelló i la Vall del Ges.
A l'hora, deixar constància que l'Ajuntament de Torelló ha estat informat en tot moment de tot el procès.

Aquest és el recull de tot plegat: