EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: els Goigs a Sant Andreu, sense data d'edició


es tracte d'uns GOIGS EN ALABANÇA DEL GLORIÓS SANT ANDREU, APOSTOL, PATRÓ DE LA PARROQUIA DE LA VOLA, BISBAT DE VICH, sense data d'edició.

Les seves mides són: 32 x 22 cms.