EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: els Goigs a la Ntra. Sra. de Les Olletes, editat l'any 1956


es tracta d'uns GOIGS EN HONOR DE NTRA. SRA. DE LES OLLETES editat "Juny 1956"- " per JORDI CARRERAS, IMPRESSOR DE GIRONA".

Les seves mides són: 32 x 22,5 cms.