EL RACÓ DEL COL·LECCIONISME: els Goigs a la Mare de Déu de Bellmunt, editat l'any 1855


Es tracta d'uns GOIGS EN ALABANSA DE LA PRODIGIOSA IMATGE DE NOSTRA SENYORA DE BELLMUNT editats a "Vich: Imp. y lib. de Soler germans, carrer de la Ramada, nº 4 - 1855".

Les seves modes són: 30 x 21,5 cms.