CASES DE PAGÈS: la Vila de LlaésUna de les grans cases pairals de Llaés. Destaca per la seva privilegiada situació, en una gran plana i a sota el castell de Llaés. Pel seu interès arquitectònic està catalogada dins un pla de protecció especial per part de l'Ajuntament de Ripoll. 

La casa està dividida en dos cossos ben diferenciats: un de primitiu amb una estructura quasi medieval i l'altre de tipus netament barroc i datat al segle XVIII. L'edifici es troba en estat de degradació degut a l'abandonament perquè només és habitat pels seus propietaris de manera molt esporàdica. Els masovers viuen en un petit edifici independent.

A la casa gran té la teulada de tres vessants. Encarada a migdia hi ha una galeria coberta, amb uns grans pilars. També hi ha alguna porta amb arc de mig punt. És d'interès la capella dedicada a la Mare de Déu del Roser, erigida el segle XVIII.

Podem veure, a ponent, una llinda que marca 1691.

Sobre la casa i els seus habitants de fa molts anys que s'explica una llegenda: la llegenda de la bèstia emparedada de Llaés.

Terme Municipal:
Ripoll, veinat de Llaés

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 437573
Y: 4666980

Altitud:
923 metresimatges antigues:

fotografia Centre Excursionista de Catalunya. Fons Camil José Guiu
feta el dia 24 de setembre 1972
ubicació en el mapa: