ESGLÉSIES I ERMITES: Capella Mare de Déu del Roser, a la casa pagès la Vila de LLaésPetita capella d'estructura simple i senzilla que es troba adjunta al magnífic conjunt d'edificis que conformen la gran casa de pagès la Vila de Llaés
Esta datada del segle XVIII, i a la seva entrada exterior hi podem trobar un allinda amb l'anotació: " IESUS MARIA 1678".

Terme municipal:
Ripoll, veinat de Llaés

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 437573
Y: 4666980

Altitud:
923 metres


ubicació en el mapa: