INDRETS I RACONS: LLaés, la teularia de la casa de pagès la Vilales restes de la teularia es troben just al costat -a la banda baixa- de la carretera que va cap a la casa de pagès la Vila, a Llaés.
Des de la carretera queda amagada per la seva pròpia estuctura.
Vull destacar que m'hi ha portat l'historiador ripollès Agustí Dalmau, a qui des d'aquí vull donar-li el més sincer agraïment.

Terme municipal:
Ripoll, terme de Llaés

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 437453
Y: 4667138

Altitud:
922 metres


ubicació en el mapa: