CASES DE PAGÈS: Can SibinaCasa de pagès totalment enrunada. Només queden les bases de l'estructura de parets que delimiten el seu perímetre. 
Per la ubicació en que es troba quedaria dins el terme municipal de Santa Maria de Besora, molt just al de Vidrà. 
La seva localització queda un pèl amagada. La trobarem, en el seu principi, al costat de la pista que surt del torrent de Clarella -al costat de la casa de pagès Blanquer-  i que arriba al coll de Palou Xic.     

Terme Municipal:
Santa Maria de Besora

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 441771
Y: 4664573

Altitud:
973 metres

 
Ubicació en el mapa: