CASES DE PAGÈS: el Molí de la Vila de BoscaronsMolí que constava antigament com a habitatge. Es tracta d'una edificació que queda amagada, a peu de la riera de Sant Bartomeu, sota la pista que va de Vidrà a Sant Bartomeu de Covildases, poc abans del desviament cap a la casa de pagès la Vila de Boscarons.

L'any 2016 i arrel d'una actuació de neteja de la vegetació del seu entorn, ha permès apreciar molt millor tota la seva estructura. Destaca, sens dubte i per sobre de tot, la gran construcció amb paret de pedra que s'hi va fer per emmagatzemar l'aigua. Una gran bassa de contenció que servia per donar pressió a l'aigua que feia anar el molí. 
És espectacular el perímetre que agafa i sobretot l'alçada que té.  

L'estructura de la casa queda a la part baixa externa central de la gran bassa, enganxada a la gran paret. Les edificacions són petites i es troben en runes. A dins la casa encara hi ha tota l'estructura que feia anar el molí.

Per cert, la seva construcció recorda molt la que trobem riera avall, amb el molí Nou de Vidrà on també l'alt mur de contenció d'una gran bassa elevada fa de paret a l'habitatge. Molt probablement els seus constructors fossin els mateixos.

Terme Municipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 445618
Y: 4663395

Altitud:
946 metres

Fotos antigues:

Centre Excursionista de Catalunya. Fons Camil José Guiu
foto feta el dia 1 de maig 1969

Ubicació en el mapa: