CASES DE PAGÈS: el XicoiSens dubte una de les grans cases de pagès del terme de Santa Maria de Besora. Es tracta d'una estructura formada per un conjunt de magnífiques edificacions que li dona un rellevant aire medieval. Hi podem trobar una petita capella del segle XVIII dedicada a Sant Ferriol.

Segons explica mossèn Ignasi Viñas, aquest mas en els seus principis s'anomenava Carol. El seu primer propietari conegut es deia Pere Carol que surt com a fiador de son germà Bernat, sobre un import de 470 sous relacionat amb un dot donat. 
En el seu llibre, mossèn Viñas explica el llinatge Xicoy des de principis del segle XIV.  

Terme Municipal:
Santa Maria de Besora

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 441514
Y: 4663528

Altitud:
956 metres
Llindes:
Fotografies antigues:

Generalitat de Catalunya. Fons J. M. Moreno i Lucas, any 1982

ubicació en el mapa: