CASES DE PAGÈS: Hostal de LlaésTambé coneguda com a l'antic Hostal de Llaés. Tot i que en aquests moments es troba deshabitada, els seus darrers inquilins hi van fer una molt bona feina de rehabilitació. Presenta un aspecte arreglat i prou correcte.
En destacariem, en la seva cara nord, l'estructura externa pel forn de pa.
La trobem situada a sota el turó del castell de Llaés, a llevant, en direcció a la casa del Teixidor.  

Terme Municipal:
Veinat de Llaés, Ripoll

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 438079
Y: 4667265

Altitud:
963 metres


Llindes:

Ubicació en el mapa: