CASES DE PAGÈS: el SerratSens dubte una de les cases amb més història de Sant Pere de Torelló. A destacar la seva privilegiada ubicació, a la falda de la serra de Bellmunt.

Així ens l'expliquen els amics de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Pere de Torelló en el seu CD editat l'any 1998:

"El Serrat de Nespla (Serrato de Nespola en llatí vulgar dels segles XII al XIV) és una antiga masia del terme de Sant Pere de Torelló, que conserva un arxiu copiós. Aquest consta de setanta-dos pergamins que van del segle XIII al XV, de quatre carpetes de documents sobre paper, més sis llibres de comptes personals dels hereus que abasten des del segle XVI al XIX que ens permeten seguir la seva història. Amb certa seguretat podem dir que el Serrat comença quan es forma la parròquia de Sant Pere de Torelló.

El primer document que coneixem és del segle XII. Pertany a l'Arxiu Capitular de Vic. Per aquests primers documents deduïm que el Serrat de Nespla era una vila, o sigui un conjunt de masies disperses que portaven el nom de Nespla. En coneixem sis d'escripturades i, així mateix, en sabem la localització per les runes que en queden. No formaren mai un municipi, simplement pertanyeren a la parròquia de Sant Pere. Visqueren agrupades fins que per causa de la pesta negra de 1.338 foren abandonades i amb els anys s'enrunaren.

Tanmateix, perdura la casa soca, que poc a poc concentra en les seves mans totes les terres del seu terme: així, durant sis-cents anys, una mateixa família conserva el nom Serrat com a cognom. Es pot seguir perfectament la genealogia dels seus habitants. Aquests foren pagesos de remença. Per alliberar-se dels "mals usos" que els afeixugaven - o sigui, les taxes que pagaven al senyor - el 1.335 pagaren un fort rescat en diners canviant "els mals usos" per un cens. Cal fer notar el fort arrelament d'aquests homes a la terra, que res no els la fa abandonar.

Senyorejaven el Serrat els senyors del terme: els Curull, els Milany, els Malla i altres. Desprès de la Sentència de Guadalupe foren emfiteutes dels senyors de Cartellà.

Hi hagué per als seus habitants èpoques de prosperitat i de decadència. Visqueren com tothom el ritme de la història: el bandidatge, les guerres del francès, les pestes, les guerres carlines i la guerra civil.

El 1.897 Eudald Piguellem i Serrat, per necessitats econòmiques, va vendre el Serrat a Jacint Rifà i Munt, de Manlleu. Aquest construí una tercera casa i durant el segle XX en el seu terme s'han construït dues cases més. Ara es pot tornar a dir, com antigament, que el Serrat de Nespla té l'aspecte d'un veïnat".

Terme Muinicipal:
Sant Pere de Torelló

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 442482
Y: 4659930

Altitud:
730 metresFotografies antigues:

Fons Ramon Vinyeta

Fons Ramon Vinyeta
Fons Centre Excursionista de Catalunya
Ubicació en el mapa: