ESGLÉSIES I ERMITES: la Capella de Sant FerriolCapella que queda, a ponent, dins el conjunt d'edificacions que conformen la casa de pagès el Xicoi a Santa Maria de Besora.
Des del segle XVIII que està dedicada a Sant Ferriol. A la llinda de la porta d'entrada hi ha anotat l'any 1761.

Terme Municipal:
Santa Maria de Besora

Coordenades UTM:
Zona: 31T
X: 441469
Y: 4663529

Altitud:
935 metres

Ubicació en el mapa: